Styrelse
Elisabeth Tjärnvall Clarin

Ordförande
Sms: 0709 - 92 41 40
lisa@creativearmy.se

Ebba Wågert

Sekreterare
Sms: 0701 - 73 47 67
ebba.wagert@gmail.com

Linda Bentsson

Ledamot
Sms: 0708 - 68 68 16

Lars-Olof Tjärnvall

Kassör
Sms: 0768 - 88 14 42

Viveka Bengtsson

Ledamot
Sms: 0723 - 09 36 02

ElseBeth Lemche

Valberedning
Sms: 0703-65 10 51
lonngaarden@hotmail.com

Karolina Lundin

Valberedning
Sms: 0733 - 24 86 93