Ridbanan avstängd tillsvidare

Europa har drabbats av ett allvarligt utbrott av ekvint herpesvirus (EHV-1) med feber och/eller neurologisk sjukdom, samt kan ge missfall hos dräktiga ston, sk virusabort.

Som en försiktighetsåtgärd stänger vi ridbanan tills smittläget är under kontroll. Detta börjar gälla från idag 9 mars.

Vi förstår att detta begränsar er träning men hoppas på förståelse om att det är för alla hästars skull och att vi snart kan öppna upp igen.

Planer om PNJ två helger i april finns men även detta är beroende av smittläget.

Information om EHV-1 från SVA

Information EHV-1 från Svenska Ridsportsförbundet

Hälsningar styrelsen

Dagordning årsmöte

Huaröds Häst- och Sportförening den 27 februari 2021 kl.14:00

§ 1 Fastställande av röstlängd

§ 2 Val av ordförande vid årsmötet

§ 3 Val av sekreterare

§ 4 Val av justeringsman

§ 5 Mötets behöriga utlysande

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Framläggande av årsredovisning

§ 8 Framläggande av revisionsberättelse

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter

§ 12 Verksamhetsplan

§ 14 Behandling av styrelseförslag och inkomna motioner

§ 15 Val av ordförande i föreningen

§ 16 Val av styrelseledamöter

§ 17 Val av revisor

§ 18 Val av valberedning

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Mötets avslutande 

Årsmöte 27 februari kl.14

Gamla och nya medlemmar är välkommna till årsmöte den 27 februari kl.14.

På grund av rådande restriktioner kommer styrelsen att välkomna er att delta i årsmötet digitalt i år.

För att delta mailar du till Lisa Clarin för att få en inbjudan via mail. I mailet finns en länk via vilken du klickar in dig i mötet.

Mötet utgår från Lisa Clarin på Karlinsväg 6 i Huaröd och startar kl.14:00.

Motioner och förslag mailas senast en vecka innan mötet till lisa@creativearmy.se

Varmt välkommen! 

Styrelsen