Dagordning årsmöte

Huaröds Häst- och Sportförening den 27 februari 2021 kl.14:00

§ 1 Fastställande av röstlängd

§ 2 Val av ordförande vid årsmötet

§ 3 Val av sekreterare

§ 4 Val av justeringsman

§ 5 Mötets behöriga utlysande

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Framläggande av årsredovisning

§ 8 Framläggande av revisionsberättelse

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter

§ 12 Verksamhetsplan

§ 14 Behandling av styrelseförslag och inkomna motioner

§ 15 Val av ordförande i föreningen

§ 16 Val av styrelseledamöter

§ 17 Val av revisor

§ 18 Val av valberedning

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Mötets avslutande 

Årsmöte 27 februari kl.14

Gamla och nya medlemmar är välkommna till årsmöte den 27 februari kl.14.

På grund av rådande restriktioner kommer styrelsen att välkomna er att delta i årsmötet digitalt i år.

För att delta mailar du till Lisa Clarin för att få en inbjudan via mail. I mailet finns en länk via vilken du klickar in dig i mötet.

Mötet utgår från Lisa Clarin på Karlinsväg 6 i Huaröd och startar kl.14:00.

Motioner och förslag mailas senast en vecka innan mötet till lisa@creativearmy.se

Varmt välkommen! 

Styrelsen

 

 

 

INSTÄLLD - ÖPPENBANA 26-27 SEPT

På grund av att vi lyckats pricka in en helg med allt för hög konkurrens mellan föreningars tävlingar, pnj och öppen bana så väljer vi nu att ställa in helgens planerade öppna bana hos oss.

Vi välkomnar er varmt till våra kommande evenemang som kommer att utannonseras på hemsidan och på sociala medier när tiden är inne!

(I och med detta har medlemmar och allmänhet nu tillgång till vår ridbana igen i helgen).

Kram på er!