Huaröd pnj

Öppen bana 29-30 maj

Datum: 29-30 maj
Tid: 9-17 
Plats: Huaröd
Pris: 130kr/ekipage och timme

Öppen bana med mur och vattenhinder

Anmälan

OBS! Tidsbokning!

Ange ryttarens namn och antal ekipage.

Anmäl till: lisa.clarin@me.com , 0709-92 41 40

Betalning: Swisch 123 28 12 188. 130kr/ekipage.

Endast egen försäkring gäller.


Ridbanan

Hoppningen sker på utomhus på fibersandbana 30x60m. Banan består av ca 7-10 st hinder. Vi sätter hindren på 80cm. Lämna banan som den såg ut när du kom och på 80cm. 

Framridning och framhoppning sker på ridbanan. 

Parkering

Parkera på gräset vid banans kortsida.

Klädsel & utrustning

Hjälm. Alla under 18år skall även ha skyddsväst.

Vägbeskrivning

Bingstorpsvägen 56, Huaröd. Det är skyltat från Mjövägen.

Frågor?

Tveka inte att höra av dig om du undrar något, lisa.clarin@me.com, sms: 0709-924140. 

Varmt välkomna!

Ni är välkomna!

Välkomna till oss igen. Vi har haft nerstängt en längre period för att skydda oss alla mot EHV-1.

Fortsätt att som alltid tänka på smittsäkerhet för att minska risken för smitta av exempelvis Covid, EHV-1, Kvarka.

Häng inte täcken och jackor på staketen och gör i ordning din häst vid transporten och vi håller en hästlängds avstånd till varandra. 

 

Varmt välkomna!

 

Dagordning årsmöte

Huaröds Häst- och Sportförening den 27 februari 2021 kl.14:00

§ 1 Fastställande av röstlängd

§ 2 Val av ordförande vid årsmötet

§ 3 Val av sekreterare

§ 4 Val av justeringsman

§ 5 Mötets behöriga utlysande

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Framläggande av årsredovisning

§ 8 Framläggande av revisionsberättelse

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter

§ 12 Verksamhetsplan

§ 14 Behandling av styrelseförslag och inkomna motioner

§ 15 Val av ordförande i föreningen

§ 16 Val av styrelseledamöter

§ 17 Val av revisor

§ 18 Val av valberedning

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Mötets avslutande