Öppen bana 14-15 oktober 2018, 100kr

Öppen bana (efter vår Pay and Jump) mellan 17-22 på söndagen och 08-22 på måndagen. På måndagen finns banpersonal mellan 17-19 samt lite grillkorv.

Pris: 100kr per ekipage.

Swischa till: 1232812188.

Vi har valt att inte göra en startlista utan ni kommer upp och samsas om banan. Högst 5 ekipage på banan om inte samtliga ryttare ger medgivande om fler ekipage samtidigt.

Vi hoppas att ni får trevligt med era hästar och ponnysar!

Välkomna!

Banskiss för söndagens PNJ

Klicka här!

Öppen bana 16 maj 17:00-22:00

Öppen bana innebär att du tar med egen banpersonal för att höja och sänka. Du får hoppa tills du blir nöjd.
Du har fri tillgång till en hel hoppbana på 30x60m ridbana med fibersand. (Mellan 18-20 finns banpersonal från föreningen på plats och kan hjälpa till.)
Ange ryttarnamn via sms/mail/meddelande och betala 100 kr/häst (inkl 6% moms) genom något av följande tre alternativ:

Swish: 1232812188
Bankgiro: 888-8570

TR Tillämpas vad gäller hästens hälsotillstånd samt godkänd hjälm för ryttare och säkerhetsväst för juniorer.

Observera att enbart ryttarens olycksfallsförsäkring gäller på anläggningen.

Vid frågor:

Sms: Lisa 0709-924140
Mail: lisa.clarin@me.com