Ni är välkomna!

Välkomna till oss igen. Vi har haft nerstängt en längre period för att skydda oss alla mot EHV-1.

Fortsätt att som alltid tänka på smittsäkerhet för att minska risken för smitta av exempelvis Covid, EHV-1, Kvarka.

Häng inte täcken och jackor på staketen och gör i ordning din häst vid transporten och vi håller en hästlängds avstånd till varandra. 

 

Varmt välkomna!

 

Dagordning årsmöte

Huaröds Häst- och Sportförening den 27 februari 2021 kl.14:00

§ 1 Fastställande av röstlängd

§ 2 Val av ordförande vid årsmötet

§ 3 Val av sekreterare

§ 4 Val av justeringsman

§ 5 Mötets behöriga utlysande

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Framläggande av årsredovisning

§ 8 Framläggande av revisionsberättelse

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter

§ 12 Verksamhetsplan

§ 14 Behandling av styrelseförslag och inkomna motioner

§ 15 Val av ordförande i föreningen

§ 16 Val av styrelseledamöter

§ 17 Val av revisor

§ 18 Val av valberedning

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Mötets avslutande 

Årsmöte 27 februari kl.14

Gamla och nya medlemmar är välkommna till årsmöte den 27 februari kl.14.

På grund av rådande restriktioner kommer styrelsen att välkomna er att delta i årsmötet digitalt i år.

För att delta mailar du till Lisa Clarin för att få en inbjudan via mail. I mailet finns en länk via vilken du klickar in dig i mötet.

Mötet utgår från Lisa Clarin på Karlinsväg 6 i Huaröd och startar kl.14:00.

Motioner och förslag mailas senast en vecka innan mötet till lisa@creativearmy.se

Varmt välkommen! 

Styrelsen